Επίχρυσα μεταλλικά στοιχεία με γεωμετρικά σχήματα
(τρίγωνα στον κύκλο)